Liczba osób na stronie: 2

Jak podoba Ci się ta strona?

   Super!
   Taka sobie
   Dno
   

Zobacz wyniki
© Piotr M. Iwiński
2002-2005
GG: 3841120 
Stronę najlepiej oglądać:
w rozdzielczości
800x600
w przeglądarce
Internet Explorer
Kodowanie znaków:
iso-8859-2

Schroniska | Przyroda | Ciekawe wycieczki | Szczyty | Zwiedzanie | GOPRBeskidy zbudowane są ze skał osadowych, powstałych w okresie trzeciorzędu. Skały te noszą nazwę fliszu karpackiego. Są to naprzemianległe warstwy piaskowców magurskich, margli, łupków oraz iłów. Ich skład i ułożenie można zaobserwować np. na stromym, północnym stoku Babiej Góry. Właśnie ta część góry powstała w wyniku ruchów osuwiskowych.
Jeśli chodzi o gleby, to są one raczej ubogie, w Beskidach występują gleby: bielicowe, inicjalne, autogeniczne oraz brunatne położone w zależności od regla.
Gdy spojrzymy ze szczytu na otaczający nas świat beskidzkich wierchów, grzbietów i dolin, uderza nas przede wszystkim ciemna przestrzeń lasów, przerywana smugami polan i hal, językami dolin, osiedlami góralskimi, a niżej łąkami i uprawnymi połaciami zboczy w pobliżu zabudowań człowieka. Wspólną cechą krajobrazową całości omawianego obszaru są więc rozległe lasy, wciąż jeszcze pokrywające duże części Beskidów Zachodnich. W niektórych stronach będą ogołocone z lasu zbocza. Szata leśna naszych gór jest zmienna nie tylko pod względem, zasięgu ale i bogactwa i różnorodności drzewostanów. Lasy beskidzkie, które dziś oglądamy nie są takimi jakie szumiały przed setkami lat, gdy sama przyroda je kształtowała bez pomocy i ingerencji człowieka. Uszczuplały je karczunki i wyręby, pasterstwo i szałaśnictwo, wdzierające się uprawy osiedlającego się człowieka. Lasy pierworne, które zalegały niegdyś Beskidy Zachodnie, jak zresztą cały grzbiet wododziałowy Karpat, składały się z mieszanych drzewostanów jodłowo-bukowych, pomiędzy którymi zdarzały się świerki, jaworyjesiony, wiązy, modrzewie a także cisy. Różnorodne były te lasy, a ich skromnym odbiciem mogą dziś być niewielkie ostępy, gdzie zachował się drzewostan o pierwotnym składzie dawnej karpackiej puszczy.
W inny świat, w bogactwo oryginalnych roślin, przenoszą nas kwieciste łąki na szczycie i stokach Tułu. Rośnie tu na łąkach, bez jakiejkolwiek uprawy i wpływu ze strony człowieka, pierwotna roślinność z mnóstwem rzadkich gatunków, jak storczyk obuwik, storczyk trójzębny, storczyk kukawka, lilia złotogłów, goryczka rzęsowata, miesięcznica trwała i wątlik jednolistny.
Z nadzwyczaj rzadkich roślin w Polsce można spotkać na Śląsku Cieszyńskim cieszyniankę o żółtozielonych kwiatach.
W faunie Beskidów występują dość liczne sarny, lisy, a z ptaków jarząbki i drapieżne myszołowy, jastrzębie i krogulce. Wyróżnić w niej trzeba piękonorogie okazy jelenia karpackiego, zamieszkującego stale stoki Baraniej Góry i pd. lasy Kiczor, opadające ku olzie; wśród ptactwa prawdziwą ozdobą są głuszce, wypatrzeć również można zimorodki, słonki, czaple, orzechówki, dzięcioły, gile i przepiórki.

Tekst na podstawie "Beskidy Śląski-Żywiecki-Mały" autorstwa Władysława Krygowskiego
Wydanie IV Warszawa 1978Schroniska | Przyroda | Ciekawe wycieczki | Szczyty | Zwiedzanie | GOPR    Ustaw stronę startową
E-mail:
Podpis:
Zapisz się.
Wypisz się.
Strony o górach i wszystkim co z nimi związane
Pajacyk