Jeżeli uważnie przeczytałeś teksty, to z łatwością dokończysz poniższe zdania:
Ważna jest wielkość liter!!!

Odpowiedź:
Góry Stołowe leżą w
Wysokość Szczelińca Wlk., to
m n.p.m.
Odznakę GOT można zacząć zdobywać w wieku
lat
Numer alarmowy GOPR-u, to
Góry Stołowe rozciągają się na długości
km
Karkonosze leżą na terenie Polski i
Tatry powstały podczas fałdowania
Odznaka GOT została ustanowiona w
roku
Drugim co do wysokości szczytem G. Sowich jest
Wysokość Wielkiej Sowy, to
m n.p.m.